CÁ NƯỚC NGỌT

Trang chủ » News home » CÁC LOÀI THỦY SẢN » CÁ NƯỚC NGỌT

Cá da trơn Châu Phi: Một loài nuôi trồng thủy sản nhiệt đới lý tưởng trên toàn cầu

Cá da trơn Châu Phi: Một loài nuôi trồng thủy sản nhiệt đới lý tưởng trên toàn cầu

Cá da trơn Châu Phi ( Clarias gariepinus ) là một loài nuôi trồng thủy sản nhiệt đới độc đáo và quan trọng về mặt thương mại có nguồn gốc từ lục địa Châu Phi.

View more...